ATEXGA

Galicijos regiono tekstilės asociacija – ATEXGA ne pelno siekianti organizacija, buvo sukurta su tikslu pagerinti koordinavimo ir konkurencingumo situaciją Galicijos regiono tekstilės sektoriuje, teikiant tokias pats paslaugas orientuotas į tekstilės ir aprangos pramonės teikimą.

ATEXGA turi viso 40 įmonių, kuriose dirba apie 5000 tekstilės sektoriaus specialistų. Bendrai sudėjus sudaro apytiksliai 422 milijonus Eurų apyvartos.

Pagrindinis ATEXGA tikslas yra visų rūčių veiklų pagerinimimas Galicijos tekstilės regione, remiant ir skatinant konkurencingumą pagerinti įmonių kokybę, inovacijas, internacionalizavimą ir technologijų vystymą. Mes taip pat atstovaujame ir skatiname savo narių profesinius, socialinius bei kultūrinius interesus, įskaitant ir nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos kėlimą.

Adresas: Rúa do Tomiño, nº 24, entlo, CP.15704, Santiago de Compostela, Ispanija

Telefonas: +34 981 552 040

Kontaktinis asmuo: Mrs. Eva Ben

El. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.