Mokymai

Projekto mokymo produktas yra paremtas dviem metodologiniais metodais:

  • Internetiniu mokymosi ir virtualios klasės sistema;
  • Praktine simuliacija darbo situacijoje.

Internetinis mokymasis iš esmės yra nuotolinis virtualus mokymasis, kur vartotojas gali bendrauti su mokytoju internetu. Šis projektas leidžia mokytis nuotoliniu būdu naudojantis šiuolaikinėmis IT technologijomis. Nuotolinis mokymasis, internetinis mokymasis yra vienas iš variantų naudojamų šiuo metu nustatyti profesinio ir profesinio rengimo poreikiams.  Atsižvelgiant į jų savybes ir technologinę paramą sudaro galimybes tiems, kurie suderina darba su mokymusi, nėra būtina nuolant lankyti klasę.

Nuotolinio mokymosi privalumai būtų šie:

  • Immersion in a 2.0 web.
  • Erdvės ir laiko barjerų pašalinimas.
  • Virtualios simuliacijos praktika aplinkoje.
  • Žinių pritaikymas, keitimasis idėjomis, praktika, patirtimi.
  • Plėsti žinias be ribų.
  • Visuomet naujausios žinios.
  • Suderinamumas tarp šeimyninio gyvenimo ir darbo.

Mokymai vyks priklausomai nuo konkrečių poreikių tikslinei grupei, be to, tam kad nereiktų eiti į mokymų centrą, studentas su mokytoju bendraut interaktyviai naudodami pažanges šiuolaikines IT technogolijas.

Siekiant išbandyti mokymo produkto galutinį variantą, keturi mokymo bandomieji testai bus organizuojami kiekvienoje importuojančioje šalyje. Prieš pradedant testą, mokytojai bus apmokyti TEKO mokyklos ekspertų. Galutinėje projekto veikloje bus apmokyta 5 – 10 dalyvių iš kiekvienos šalies. Galiausiai, bandomųjų testų rezultatai bus vertinami remiantis projekto pradžioje konsorciumo nustatytais rodikliais.

e-learning platform