Eğitim

Proje eğitim ürünü, iki metodolojik yaklaşıma dayanmaktadır:

  • E-öğrenme ve sanal sınıf sistemi;
  • İş durumun pratik simülasyonu.

E-öğrenme esas olarak elektronik ortamda öğrenci ile öğretmen arasında sanal ortamda gerçekleşen bir eğitim yöntemidir. Teknolojinin sağladığı imkânlar ve araçlar ile internet üzerinden bir eğitimin gerçekleştirilmesine yönelik bir öneridir. E-öğrenme, uzaktan eğitim uygulamalarında eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasında çok sık olarak kullanılan bir yöntemdir. Özellikleri ve teknolojik desteği göz önüne alındığında işi ve eğitimi kombine etmek isteyenler için alternatif bir araç olabilmektedir. Bir daimi sınıfa katılım zorunlu değildir.

Online eğitimin avantajları aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

  • 2.0 web’e daldırma
  • Mekânsal ve zamansal engellerin eliminasyonu
  • Sanal simülasyon uygulamaları
  • Gerçek Bilginin Yönetimi, deneyimlerin, uygulamaların ve fikirlerin alışverişi
  • Sınırları olmayan öğrenme sürecinin kolektif zenginliği
  • İçeriğinin sürekli olarak güncellenebilmesi
  • Aile eve iş hayatının uyumuna olanak sağlaması

Gerçekleştirilecek eğitim program, interaktif bir ortamda multimedia bilgisayar donanımları ile bir merkeze gitmeye gerek kalmadan öğrencinin eğitmeni ile dinamik bir öğrenme ilişkisinin kurulmasını sağlayacaktır.

Eğitim ürününü Son kullanıcılar üzerinde test etmek için, 4 pilot test eğitimi her bir ithalatçı Ülkede düzenlenecektir. Pilot testlerine başlamadan  önce, Eğitimciler Teko uzmanları tarafından eğitilecektir. Bir kez proje arasında son kullanıcıların bir dizi nihai faydalanıcıları (her Ülke için 5-10 son kullanıcılar) işe. Son olarak, pilot testlerin sonuçları proje başlangıcındaki konsorsiyum tarafından kurulan göstergeler bazında değerlendirilecektir.

Projenin nihai yararlanıcıları arasından ( Her bir ülkeden 5-10 son kullanıcı) belirli sayıda kullanıcılar bu eğitime bir kez tabii tutulacaktır.  Son olarak pilot eğitimlerinin sonuçları konsorsiyum tarafından projenin başında belirlenen temel göstergelere göre değerlendirilecektir.

e-learning platform