Görsel mağazacılık

Görsel mağazacılık; satışları maksimize etmek için mağaza kat planları ve üç boyutlu görüntüler geliştirme faaliyeti ve mesleğidir.
Hem mal hem de hizmetler, özelliklerini ve faydalarını vurgulamak için görüntülenebilirler. Bu tür görsel mağazacılığın amacı, müşterilerin ilgisini çekmek, ilgilenmelerini sağlamak ve onları satın almaya motive etmektir.
Görsel mağazacılık,  perakende mağazaları ve ticari fuarlar gibi satış mekânlarında yaygın olarak oluşturulabilmektedir.