Hakkımızda

Amaçlar

Tekstil ve hazır giyim sektöründe görsel mağazacılık konusunda ilgili Avrupa bölgelerine ihtiyaç duyulan yenilikçi eğitim yöntemlerini oluşturmak ve aktarmaktır. Yöntem ve içerik, görsel mağazacılık alanında tanınmış Danimarka tarafından ihraç edilecektir.

Buna göre projenin özel amaçları:

  • Galiçya, Adana, Attika ve Litvanya bölgelerinin tekstil sektöründe görsel pazarlama konusunda mesleki becerilerini geliştirmek
  • Bu bölgelerde yeni bir profesyonel profilin yaygınlaşmasına katkı sağlamak (Tekstil sektöründe görsel mağazacılık alanında uzman)
  • Tekstil sektöründe mesleki eğitim önerisinin kalitesini ve erişilebilirliği arttırmak

Aynı zamanda mesleki becerilerin gelişimine katkı sağlayarak tekstil sektöründe nitelikli işgücü istihdamını arttırmak ve ekonomik krizin etkilerini azaltmaktır.

Yararlanıcıları

Projenin nihai faydalanıcıları aşağıdaki gibi olacaktır:

  • Tekstil sektöründe pazarlama ve perakende faaliyetlerinde görev alan işçiler.
  • Tekstil sektöründe deneyimi olan ve bu alanda becerilerini geliştirmek isteyen işsizler.
  • Dolaylı nihai yararlanıcıları olarak Projenin yaygınlaştırma faaliyetlerine katkı sağlayacak olan tekstil sektörünün ilgili sivil toplum örgütleri, kuruluşları ve firmalar