Başlangıç Toplantısı, 17-18 Aralık 2012

Asociación Textil de Galicia (ATEXGA) Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme Programı Leonardo Da Vinci alt programı tarafından finanse edilen Avrupa Projesi VM-TEXTRANSF başlangıç toplantısını gerçekleştirdi.

ATEXGA ile birlikte proje geliştirecek kuruluşlar Danimarka’dan TEKO Design+Business, VIA University College, Türkiye’den Adana Üniversitesi, Yunanistan'dan IDEC şirketi ve Litvanya'dan Litvanya Giyim ve Tekstil Sanayi Birliği (Litvanya Tekstil Birliği) olacaktır.

Proje Danimarkalı ortağı tarafından sanal ticaret için yöntemlerin ve yenilikçi içeriklerin aktarımı ile İspanya, Türkiye, Yunanistan ve Litvanya’da tekstil sektörünün eğitim ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemektedir. Proje 1 Ekim 2012 ve 30 Eylül 2014 tarihleri arasında uygulanacaktır.

Proje esnasında ortaklar projeye katılan ülkelerden tekstil sektöründeki profesyonellerin eğitimlerini iyileştirmek amacıyla faaliyetler geliştirecektir. Bu iyileştirme projeden faydalanan kişiler için daha iyi bir pazarlama özgeçmişi profili ve işgücü pazarında fırsatlar yaratacaktır.

http://atexga.wordpress.com/category/proyectos-europeos/